Portada del sitio > Noticias > La Fundación Carl Faust, propietaria del Jardí Botànic Marimurtra de Blanes, (...)

La Fundación Carl Faust, propietaria del Jardí Botànic Marimurtra de Blanes, nombra director general de la Fundación a Jordi Masbernat

NOVA ETAPA AL JARDÍ BOTÀNIC MARIMURTRA DE BLANES

Lunes 3 de octubre de 2005, por aimjb


La Fundació privada Carl Faust, propietària i gestora del Jardí Botànic Marimurtra de Blanes, ha establert les bases per a l’inici d’una nova etapa amb la designació d’un director general i la prèvia actualització dels seus estatuts. El propòsit del patronat de la Fundació, convençut de les possibilitats del Jardí i de l’atractiu de les finalitats fundacionals, és de promoure la captació de recursos a fi de destinar-los a un pla ambiciós en els camps del conservacionisme d’espècies, de la recerca científica i de la divulgació botànica, sense perdre tanmateix la funció lúdica i contemplativa pròpia del Marimurtra, un espai de bellesa espectacular que atrau cada any desenes de milers de visitants.

La Fundació ha designat Jordi Masbernat director general amb la doble missió, d’una banda, de garantir la qualitat del Jardí i de les seves infraestructures, comptant per a això amb assessorament extern, i, de l’altra, de generar els recursos econòmics necessaris per a la realització dels objectius fundacionals amb la màxima empenta possible.

Els nous estatuts, bo i mantenint l’essencial de la voluntat del fundador -consolidació de la col·lecció de plantes vives, prioritat de la recerca, participació internacional-, s’han orientat a assegurar una gestió dinàmica i l’obertura cap a la societat propiciant la col·laboració de la ciutadania amb els objectius de la Fundació. Es poden esmentar com exemples, en aquest sentit, la supressió de la condició vitalícia dels patrons o la incorporació d’un patró, com a mínim, de les comarques gironines. No és menys significatiu l’afegitó a les finalitats fundacionals de la divulgació del coneixement del món vegetal i de la seva importància en el conjunt de la biosfera.

El Marimurtra, un -amb el de Barcelona- dels dos únics jardins botànics de Catalunya i l’únic de creació i gestió privades, té davant seu una missió important a complir en la qual, en un país on la cultura de la natura és una assignatura pendent, no aconseguirà, però, les fites desitjables sense la decidida vinculació de persones sensibilitzades per la natura i per la peremptòria necessitat de comprendre-la i de preservar-la. 03.10.05

1 Mensaje

  • que està passant amb aquesta Fundació? d’ençà uns anys s’està convertrint en més "arcadicalzadista"... jo ja m’entenc... molta façana per no res... només fa falta que es dediquin a organitzar concerts nocturns i vendre mel... L’esperit científiic-filantròpic dels anys 70 i 80, s’ha perdut? ara volen que se’ls pagui? Com? diuen que la l’única oferta, abans de la cessió de edificabilitat en sostre, era irrisòria... ara ja estàn més contents?

    Vinga! Endavant! paguem-los.hi amb noves edificabilitats amb sostre edificable de 5.500 m2!

    després diuen que el país està en decadència... si darrera de cada club esportiu, o cada fundació hi ha un inmobiliari frustrat... xafec


Citas

«Virtud es conocer esas yerbas, que, según yo me voy imaginando, algún día será menester usar de ese conocimiento.»

Cervantes, Quijote (I, 10)